+84 28.3872.2846 | Info@konoikevina.com
Giới thiệu Lịch Sử Hình Thành
Lịch sử hình thành Konoike ở Việt Nam

  05/1996: Thành lập Công ty Liên doanh TNHH Giao nhận hàng hóa Vinako (Liên doanh giữa Hàng không Việt Nam và Tập đoàn vận chuyển hàng hóa Konoike).

  09/1996: Thành lập VPĐD Konoike tại Hà Nội.

  11/2005: Konoike Vina mở văn phòng kinh doanh ở Khu công nghiệp Amata, văn phòng Vinako ở Khu công nghiệp Biên Hòa.

  01/2006: Konoike Vina thành lập chi nhánh ở Hà Nội và Hải Dương.

  02/2006: Konoike Vina xây dựng kho ngoại quan ở Khu công nghiệp VSIP tỉnh Bình Dương.

  09/2006: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Hải Dương. 

  11/2007: Konoike Vina xây dựng kho hàng hóa - kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Phúc Điền tỉnh Hải Dương.

  12/2007: Konoike Vina mở văn phòng kinh doanh tại Khu công nghiệp VSIP II, tỉnh Bình Dương.

  10/2008: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Hà Nội. 

  05/2010: Konoike Vina mở văn phòng kinh doanh ở Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương.

  03/2012: Konoike Vina mở văn phòng kinh doanh ở Vũng tàu, Long An.

  08/2015: Kho Konoike Vina ở Đà Nẵng và kho ngoại quan ở Hải Phòng đưa vào hoạt động.

  09/2015: Konoike Vina xây dựng kho hỗn hợp ở Đà Lạt.

  01/2016: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Hải Phòng. 

  01/2016: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Đà Nẵng. 

  03/2016: Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 

  01/2017: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại TP. Hồ Chí Minh. 

  03/2017: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Mỹ Phước. 

  03/2017: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại VSIP II. 

  03/2017: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Amata. 

  03/2017: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại An Phước. 

  04/2017: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật tại Đà Lạt.