+84 28.3872.2846 | Info@konoikevina.com
Dịch vụ Forwarding
  Giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc tế

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ các địa điểm trên thế giới về Việt nam cũng như từ Việt Nam đến các nước trên thế giới an toàn, nhanh chóng

  Hệ thống chi nhánh cũng như đại lý toàn cầu đảm bảo thuận lợi cho việc giao nhận hàng hóa của quý khách

  Để tham khảo Lịch tàu LCL Tháng 12/2020 vui lòng  click  vào đây

  Đế tham khảo lịch tàu FCL Tháng 12/2020 vui lòng click  vào đây