KonoikeVina
+84 283.8722 846 | Info@kvi.konoike.net
Với những kiến thức và bề dày kinh nghiệm trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam cùng với mạng lưới tập đoàn Konoike Group toàn cầu, chúng tôi tự tin có thể cung cấp cho khách hàng đa dạng các dịch vụ.
Với nổ lực hợp tác để thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của khu vực Asian cũng như Việt Nam thông qua dịch vụ vận chuyển xe tải đông-lạnh, nhằm góp phần cho nhu cầu vận chuyển theo hình thức mới.
Tin tức